Lidgeld

- Het jaarlijks lidgeld bedraagt 140 euro (verzekering en federatie-bijdrage inbegrepen).


- Vanaf het 2de lid van hetzelfde gezin bedraagt het lidgeld 130 euro.


- Het lidgeld kan betaald worden op rekeningnummer BE18 9793 8589 1465 met vermelding van naam en voornaam hat het lid,

   of aan één van de trainers tijdens de trainingen.